Teavitus- ja nõustamiskeskused on loodud Tallinnas ja Narvas. Nõustamiskeskuste eesmärgiks on aidata kaasa sujuvamale lõimumisprotsessile Eesti ühiskonnas.

Nõustamiskeskuses pakutakse lõimumisalast infot ja suunatakse klienti edasi tema vajadusele vastava ametkonna ning teenusepakkuja juurde. Samuti on võimalik küsida infot elektroonselt täites üleval e-nõustamise vormi. Siit internetilehelt leiate eesti, inglise ja vene keeles kasulikku informatsiooni allolevate teemade kohta: